Wat kan ‘Dans Bedrijf Lelystad’ betekenen voor het onderwijs?

 

Dans Bedrijf Lelystad is er voor het basis, voortgezet, speciaal en MBO onderwijs. DBL richt zich op de sociaal/maatschappelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Veel kinderen komen lichaamsbeweging te kort en hebben te weinig lenigheid of zijn zelfs stijf te noemen. Kinderen zijn veelal geremd in het uiten van emoties of juist erg uitgelaten en druk. Ook is de ontwikkeling van het kind zowel geestelijk als lichamelijk de laatste jaren mede door de corona crisis achtergebleven. De docenten van DBL kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

 

DBL werkt met goed opgeleide en bevlogen docenten waaronder docenten van DD Dance Studio.

Al jaren werken deze docenten in het onderwijs en verzorgen lessen in het kader van CKV of sportonderwijs.

Vanaf de laagste groep in het basisonderwijs tot de hoogste klas van het voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen  volop aan de slag met dans.

 

Lichamelijke ontwikkeling

 • Coördinatie en balans
 • Conditieopbouw
 • Lichaamshouding
 • Spierontwikkeling
 • Lichaamsgewicht

 

Sociaal/maatschappelijke ontwikkeling

 • Zelfvertrouwen ontwikkelen, jezelf durven zijn.
 • Contact maken met anderen, lichamelijk of door samenwerking.
 • Muzikale ontwikkeling, door bewust te luisteren en beleven van muziek
 • Zorgen even opzij leren zetten.

 

Waarom ‘Dans Bedrijf Lelystad’

 • DBL zorgt voor vakbekwame en goed opgeleide docenten. Zij zijn vertrouwd met het gedrag van kinderen en pubers.
 • Docenten van DBL spreken de taal van de leerlingen, vaak ook letterlijk, en kunnen zich verplaatsen in hun wereld.
 • Docent van DBL hanteert regels en verwacht dat iedereen elkaar met respect behandelt.
 • De reguliere docenten kunnen hun kroost even loslaten en tijdens de danslessen hun tijd aan iets anders besteden.
 • DBL helpt en ontlast reguliere docenten bij voorbereiding van eindmusicals of andere evenementen.

 

LAST BUT NOT LEAST

Bij alle lessen en workshops staat plezier beleven aan dans op de 1e plaats.

 

Open de lespakketten voor jouw school en maak vrijblijvend een afspraak met ons.